kolekcionierius

ai ką pripažinti jums ketinu…
gi silpnybę aš vieną turiu, ir
ig šiolei tik ją branginu, –
ilę metų kolekciją savo renku.
artais „šarka vagilė“ užnugary išgirstu –
ha, o aš griežtai tai neigiu!
nteligentijos sluoksniui juk save priskiriu.
teisybę jei sakant, vienišius esu.
ors pilna aplinkui daiktų įstabių,
storiją savo kaskart jiems čeršku…
ch, labiausiai už viską man trūksta draugų!
ymau ir svajoju puotauti kartu…
r štai pagaliau nuo kolekcijų dulkes pučiu,
žsukti visus į didžią tvirtovę kviečiu,
večiams neregėtą aš puotą ruošiu!